اخیرا در جهان کمپین‌های آگاهی رسان اجتماعی و عمومی زیادی ساخته شده‌اند که ببینده را واقعا متعجب ساخته و موجب توقف و تفکر در بیننده می‌شوند. ۶۰ آگهی که در این پست مشاهده می‌کنید، با موضوعات اجتماعی، زیست محیطی، بهداشتی و مسائل دیگر، همگی تصاویری قدرت‌مند با یک پیام صریح هستند.
بدون اغراق این مجموعه یکی از بهترین مجموعه‌ها در نوع خود است.

 

۶۰ آگهی قدرت‌مند اجتماعی که باعث توقف و تفکر شما خواهند شد!

۱٫ Before it’s too late (قبل از آنکه خیلی دیر شود)

public-service-announcements-social-issue-ads-1

 

۲٫ Certain things hang on forever (یه چیزهای همیشه با آدم میمونن)

public-service-announcements-social-issue-ads-2

 

۳٫ Plastic bags kill (کیسه‌های پلاستیکی قاتل)

public-service-announcements-social-issue-ads-3

 

۴٫ Ignore us, ignore human rights (انکار ما انکار حقوق بشر است)

public-service-announcements-social-issue-ads-4

 

۵٫ Stop the violence, don’t drink and drive (توقف خشونت، هنگام مستی رانندگی نکنید)public-service-announcements-social-issue-ads-5

 

۶٫ It’s not happening here, but it is happening now (این اتفاق اینجا نیافتاده است، اما به زودی اتفاق می‌افتد)

public-service-announcements-social-issue-ads-6

 

۷٫ If you don’t pick it up, they will

public-service-announcements-social-issue-ads-7

 

۸٫ See how easy feeding the hungry can be? (ببینید جقدر ساده میتوانید یک گرسنه را سیر کنید)

public-service-announcements-social-issue-ads-8

 

۹٫ Guess which one? (حدس بزنید کدوم یکیشون؟)

public-service-announcements-social-issue-ads-9

 

۱۰٫ The back seat’s no safer, belt up (صندلی عقب ماشین امن نیست کمربند ایمنی را ببندید)

public-service-announcements-social-issue-ads-10

 

۱۱٫ Every 60 seconds a species dies out (هر ۶۰ ثانیه یک گونه جانوری نابود می‌شود)

public-service-announcements-social-issue-ads-11

 

۱۲٫ Schizophrenia can be treated. Seek help. (شیزوفرنی قابل درمان است. به جستجوی کمک باشید)

public-service-announcements-social-issue-ads-12

 

۱۳٫ Slower is better (رانندگی آرومتر بهتره)

public-service-announcements-social-issue-ads-13

 

۱۴٫ Nobody’s immune to breast cancer (هیچکس از سرطان پستان در امان نیست)

public-service-announcements-social-issue-ads-14

 

۱۵٫ If dying for your faith makes you a martyr… (اگر در راه ایمان خود کشته شوید شهید هستید) تصویر یک آمبولانس در غزه

public-service-announcements-social-issue-ads-15

 

۱۶٫ He has his mother’s eyes (چشمان او چشمان مادرش هستند)

public-service-announcements-social-issue-ads-16

 

۱۷٫ Tailgating isn’t worth it (ارزش آن را ندارد)

public-service-announcements-social-issue-ads-17

 

۱۸٫ For some, it’s Mt.Everest (برای بعضی ها قله اورست است)

public-service-announcements-social-issue-ads-18

 

۱۹٫ ۱۹۸۸ –

PAP SAAQ affiches zoom ceinture de sécurité Concours EN

 

۲۰٫ On the internet, somethings are not what they seem (چیزهایی که در اینترنت می‌بینید شبیه واقعیت نیستند)

public-service-announcements-social-issue-ads-20

 

۲۱٫ Women need to be seen as equal (زنان نیاز دارند برابر دیده شوند)

public-service-announcements-social-issue-ads-21

 

۲۲٫ Give a hand to wildlife 

public-service-announcements-social-issue-ads-22

 

۲۳٫ Help before it’s too late (کمک قبل از اینکه خیلی دیر شود)

public-service-announcements-social-issue-ads-23

 

۲۴٫ Thousands of people owe their lives to organ donors (هزاران نفر زندگی خود را مدیون اهدا کنندگان عضو هستند)

public-service-announcements-social-issue-ads-24

 

۲۵٫ Sexual predators can hide in your child’s smartphone (شکارچی‌های متجاوز میتوانند در گوشی‌های همراه فرزند شما پنهان شده باشند)

public-service-announcements-social-issue-ads-25

 

۲۶٫ One click could change your life. Belt up.

public-service-announcements-social-issue-ads-26

 

۲۷٫ Save paper. Save the planet.

public-service-announcements-social-issue-ads-27

 

۲۸٫ If you don’t feed them, who will?

public-service-announcements-social-issue-ads-28

 

۲۹٫ You are not a sketch, say no to anorexia

public-service-announcements-social-issue-ads-29

 

۳۰٫ Now you see it, now you don’t

public-service-announcements-social-issue-ads-30

 

۳۱٫ Victims are people just like you and me

public-service-announcements-social-issue-ads-31

 

۳۲٫ Don’t cut a dream

public-service-announcements-social-issue-ads-32

 

۳۳٫ Censorship tells the wrong story

public-service-announcements-social-issue-ads-33

 

۳۴٫ It should’t  be this dangerous. Stop for flashing red lights.

public-service-announcements-social-issue-ads-34

 

۳۵٫ Sleepiness is stronger than you

public-service-announcements-social-issue-ads-35

 

۳۶٫ I’ll be there in a while, wheelchair

public-service-announcements-social-issue-ads-36

 

۳۷٫ What goes around, comes around. Keep the sea clean.

public-service-announcements-social-issue-ads-37

 

۳۸٫ The longer a child with autism goes without help, the harder they are to reach

public-service-announcements-social-issue-ads-38

 

۳۹٫ If you smoke, statistically your story will end 15% before it should

public-service-announcements-social-issue-ads-39

 

۴۰٫ Animals are not clowns

public-service-announcements-social-issue-ads-40

 

۴۱٫ What goes around, comes around

public-service-announcements-social-issue-ads-41

۴۲٫ Bullets leave bigger holes than you think

public-service-announcements-social-issue-ads-42

 

۴۳٫ Be patient with people who stutter

public-service-announcements-social-issue-ads-43

 

۴۴٫ The earth is heating up

public-service-announcements-social-issue-ads-44

 

۴۵٫ Signs are there for a reason

public-service-announcements-social-issue-ads-45This Buick campaign featured real people who’d been injured by reckless drivers.
They stood in the street and held up the exact signs those drivers had ignored.

۴۶٫  The tsunami killed 100 times more people than 9/11

public-service-announcements-social-issue-ads-46

 

۴۷٫ Air pollution kills 60,000 people a year

public-service-announcements-social-issue-ads-47

 

۴۸٫ Hunger kills 2.5 million children every year

public-service-announcements-social-issue-ads-48

 

۴۹٫ Don’t buy exotic animal souvenirs

public-service-announcements-social-issue-ads-49

 

۵۰٫ Workers are not tools

public-service-announcements-social-issue-ads-50

 

۵۱٫ Don’t talk while he drives

public-service-announcements-social-issue-ads-51

 

۵۲٫ Think of both sides

public-service-announcements-social-issue-ads-52

 

۵۳٫ Stop the (animal) abuse

public-service-announcements-social-issue-ads-53

 

۵۴٫ Neglected children are made to feel invisible

public-service-announcements-social-issue-ads-54

 

۵۵٫ Your skin color shouldn’t dictate your future

public-service-announcements-social-issue-ads-55

 

۵۶٫ Same dog, different owner

public-service-announcements-social-issue-ads-56

 

۵۷٫ Prevent breast cancer. Do the self examination. (جلوگیری از سرطان پستان. خود را معاینه کنید)

public-service-announcements-social-issue-ads-57

 

۵۸٫ Liking isn’t helping

public-service-announcements-social-issue-ads-58

 

۵۹٫ For the homeless, everyday is a struggle

public-service-announcements-social-issue-ads-59

 

۶۰٫ Smoking causes premature ageing

public-service-announcements-social-issue-ads-60

 

متاسفانه جای خالی این قبیل آگهی‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی، به شدت در شهرهای مهین ما احساس می‌شود.

آیدین درخواه

arti.ir

 

+14
بیشتر بخوانید:   گرافیک چیست؟