اخیرا در جهان کمپین‌های آگاهی رسان اجتماعی و عمومی زیادی ساخته شده‌اند که ببینده را واقعا متعجب ساخته و موجب توقف و تفکر در بیننده می‌شوند. ۶۰ آگهی که در این پست مشاهده می‌کنید، با موضوعات اجتماعی، زیست محیطی، بهداشتی و مسائل دیگر، همگی تصاویری قدرت‌مند با یک پیام صریح هستند.
بدون اغراق این مجموعه یکی از بهترین مجموعه‌ها در نوع خود است.

 

۶۰ آگهی قدرت‌مند اجتماعی که باعث توقف و تفکر شما خواهند شد!

۱٫ Before it’s too late (قبل از آنکه خیلی دیر شود)

public-service-announcements-social-issue-ads-1

 

۲٫ Certain things hang on forever (یه چیزهای همیشه با آدم میمونن)

public-service-announcements-social-issue-ads-2

 

۳٫ Plastic bags kill (کیسه‌های پلاستیکی قاتل)

public-service-announcements-social-issue-ads-3

 

۴٫ Ignore us, ignore human rights (انکار ما انکار حقوق بشر است)

public-service-announcements-social-issue-ads-4

 

۵٫ Stop the violence, don’t drink and drive (توقف خشونت، هنگام مستی رانندگی نکنید)public-service-announcements-social-issue-ads-5

 

۶٫ It’s not happening here, but it is happening now (این اتفاق اینجا نیافتاده است، اما به زودی اتفاق می‌افتد)

public-service-announcements-social-issue-ads-6

 

۷٫ If you don’t pick it up, they will

public-service-announcements-social-issue-ads-7

 

۸٫ See how easy feeding the hungry can be? (ببینید جقدر ساده میتوانید یک گرسنه را سیر کنید)

public-service-announcements-social-issue-ads-8

 

۹٫ Guess which one? (حدس بزنید کدوم یکیشون؟)

public-service-announcements-social-issue-ads-9

 

۱۰٫ The back seat’s no safer, belt up (صندلی عقب ماشین امن نیست کمربند ایمنی را ببندید)

public-service-announcements-social-issue-ads-10

 

۱۱٫ Every 60 seconds a species dies out (هر ۶۰ ثانیه یک گونه جانوری نابود می‌شود)

public-service-announcements-social-issue-ads-11

 

۱۲٫ Schizophrenia can be treated. Seek help. (شیزوفرنی قابل درمان است. به جستجوی کمک باشید)

public-service-announcements-social-issue-ads-12

 

۱۳٫ Slower is better (رانندگی آرومتر بهتره)

public-service-announcements-social-issue-ads-13

 

۱۴٫ Nobody’s immune to breast cancer (هیچکس از سرطان پستان در امان نیست)

public-service-announcements-social-issue-ads-14

 

۱۵٫ If dying for your faith makes you a martyr… (اگر در راه ایمان خود کشته شوید شهید هستید) تصویر یک آمبولانس در غزه

public-service-announcements-social-issue-ads-15

 

۱۶٫ He has his mother’s eyes (چشمان او چشمان مادرش هستند)

public-service-announcements-social-issue-ads-16

 

۱۷٫ Tailgating isn’t worth it (ارزش آن را ندارد)

public-service-announcements-social-issue-ads-17

 

۱۸٫ For some, it’s Mt.Everest (برای بعضی ها قله اورست است)

public-service-announcements-social-issue-ads-18

 

۱۹٫ ۱۹۸۸ –

PAP SAAQ affiches zoom ceinture de sécurité Concours EN

 

۲۰٫ On the internet, somethings are not what they seem (چیزهایی که در اینترنت می‌بینید شبیه واقعیت نیستند)

public-service-announcements-social-issue-ads-20

 

۲۱٫ Women need to be seen as equal (زنان نیاز دارند برابر دیده شوند)

public-service-announcements-social-issue-ads-21

 

۲۲٫ Give a hand to wildlife 

public-service-announcements-social-issue-ads-22

 

۲۳٫ Help before it’s too late (کمک قبل از اینکه خیلی دیر شود)

public-service-announcements-social-issue-ads-23

 

۲۴٫ Thousands of people owe their lives to organ donors (هزاران نفر زندگی خود را مدیون اهدا کنندگان عضو هستند)

public-service-announcements-social-issue-ads-24

 

۲۵٫ Sexual predators can hide in your child’s smartphone (شکارچی‌های متجاوز میتوانند در گوشی‌های همراه فرزند شما پنهان شده باشند)

public-service-announcements-social-issue-ads-25

 

۲۶٫ One click could change your life. Belt up.

public-service-announcements-social-issue-ads-26

 

۲۷٫ Save paper. Save the planet.

public-service-announcements-social-issue-ads-27

 

۲۸٫ If you don’t feed them, who will?

public-service-announcements-social-issue-ads-28

 

۲۹٫ You are not a sketch, say no to anorexia

public-service-announcements-social-issue-ads-29

 

۳۰٫ Now you see it, now you don’t

public-service-announcements-social-issue-ads-30

 

۳۱٫ Victims are people just like you and me

public-service-announcements-social-issue-ads-31

 

۳۲٫ Don’t cut a dream

public-service-announcements-social-issue-ads-32

 

۳۳٫ Censorship tells the wrong story

public-service-announcements-social-issue-ads-33

 

۳۴٫ It should’t  be this dangerous. Stop for flashing red lights.

public-service-announcements-social-issue-ads-34

 

۳۵٫ Sleepiness is stronger than you

public-service-announcements-social-issue-ads-35

 

۳۶٫ I’ll be there in a while, wheelchair

public-service-announcements-social-issue-ads-36

 

۳۷٫ What goes around, comes around. Keep the sea clean.

public-service-announcements-social-issue-ads-37

 

۳۸٫ The longer a child with autism goes without help, the harder they are to reach

public-service-announcements-social-issue-ads-38

 

۳۹٫ If you smoke, statistically your story will end 15% before it should

public-service-announcements-social-issue-ads-39

 

۴۰٫ Animals are not clowns

public-service-announcements-social-issue-ads-40

 

۴۱٫ What goes around, comes around

public-service-announcements-social-issue-ads-41

۴۲٫ Bullets leave bigger holes than you think

public-service-announcements-social-issue-ads-42

 

۴۳٫ Be patient with people who stutter

public-service-announcements-social-issue-ads-43

 

۴۴٫ The earth is heating up

public-service-announcements-social-issue-ads-44

 

۴۵٫ Signs are there for a reason

public-service-announcements-social-issue-ads-45This Buick campaign featured real people who’d been injured by reckless drivers.
They stood in the street and held up the exact signs those drivers had ignored.

بیشتر بخوانید:   ۸ توصیه کلیدی و هوشمندانه برای تبلیغات موثر

۴۶٫  The tsunami killed 100 times more people than 9/11

public-service-announcements-social-issue-ads-46

 

۴۷٫ Air pollution kills 60,000 people a year

public-service-announcements-social-issue-ads-47

 

۴۸٫ Hunger kills 2.5 million children every year

public-service-announcements-social-issue-ads-48

 

۴۹٫ Don’t buy exotic animal souvenirs

public-service-announcements-social-issue-ads-49

 

۵۰٫ Workers are not tools

public-service-announcements-social-issue-ads-50

 

۵۱٫ Don’t talk while he drives

public-service-announcements-social-issue-ads-51

 

۵۲٫ Think of both sides

public-service-announcements-social-issue-ads-52

 

۵۳٫ Stop the (animal) abuse

public-service-announcements-social-issue-ads-53

 

۵۴٫ Neglected children are made to feel invisible

public-service-announcements-social-issue-ads-54

 

۵۵٫ Your skin color shouldn’t dictate your future

public-service-announcements-social-issue-ads-55

 

۵۶٫ Same dog, different owner

public-service-announcements-social-issue-ads-56

 

۵۷٫ Prevent breast cancer. Do the self examination. (جلوگیری از سرطان پستان. خود را معاینه کنید)

public-service-announcements-social-issue-ads-57

 

۵۸٫ Liking isn’t helping

public-service-announcements-social-issue-ads-58

 

۵۹٫ For the homeless, everyday is a struggle

public-service-announcements-social-issue-ads-59

 

۶۰٫ Smoking causes premature ageing

public-service-announcements-social-issue-ads-60

 

متاسفانه جای خالی این قبیل آگهی‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی، به شدت در شهرهای مهین ما احساس می‌شود.

آیدین درخواه

arti.ir