اخیرا در جهان کمپین‌های آگاهی رسان اجتماعی و عمومی زیادی ساخته شده‌اند که ببینده را واقعا متعجب ساخته و موجب توقف و تفکر در بیننده می‌شوند. 60 آگهی که در این پست مشاهده می‌کنید، با موضوعات اجتماعی، زیست محیطی، بهداشتی و مسائل دیگر، همگی تصاویری قدرت‌مند با یک پیام صریح هستند.
بدون اغراق این مجموعه یکی از بهترین مجموعه‌ها در نوع خود است.

 

60 آگهی قدرت‌مند اجتماعی که باعث توقف و تفکر شما خواهند شد!

1. Before it’s too late (قبل از آنکه خیلی دیر شود)

public-service-announcements-social-issue-ads-1

 

2. Certain things hang on forever (یه چیزهای همیشه با آدم میمونن)

public-service-announcements-social-issue-ads-2

 

3. Plastic bags kill (کیسه‌های پلاستیکی قاتل)

public-service-announcements-social-issue-ads-3

 

4. Ignore us, ignore human rights (انکار ما انکار حقوق بشر است)

public-service-announcements-social-issue-ads-4

 

5. Stop the violence, don’t drink and drive (توقف خشونت، هنگام مستی رانندگی نکنید)public-service-announcements-social-issue-ads-5

 

6. It’s not happening here, but it is happening now (این اتفاق اینجا نیافتاده است، اما به زودی اتفاق می‌افتد)

public-service-announcements-social-issue-ads-6

 

7. If you don’t pick it up, they will

public-service-announcements-social-issue-ads-7

 

8. See how easy feeding the hungry can be? (ببینید جقدر ساده میتوانید یک گرسنه را سیر کنید)

public-service-announcements-social-issue-ads-8

 

9. Guess which one? (حدس بزنید کدوم یکیشون؟)

public-service-announcements-social-issue-ads-9

 

10. The back seat’s no safer, belt up (صندلی عقب ماشین امن نیست کمربند ایمنی را ببندید)

public-service-announcements-social-issue-ads-10

 

11. Every 60 seconds a species dies out (هر 60 ثانیه یک گونه جانوری نابود می‌شود)

public-service-announcements-social-issue-ads-11

 

12. Schizophrenia can be treated. Seek help. (شیزوفرنی قابل درمان است. به جستجوی کمک باشید)

public-service-announcements-social-issue-ads-12

 

13. Slower is better (رانندگی آرومتر بهتره)

public-service-announcements-social-issue-ads-13

 

14. Nobody’s immune to breast cancer (هیچکس از سرطان پستان در امان نیست)

public-service-announcements-social-issue-ads-14

 

15. If dying for your faith makes you a martyr… (اگر در راه ایمان خود کشته شوید شهید هستید) تصویر یک آمبولانس در غزه

public-service-announcements-social-issue-ads-15

 

16. He has his mother’s eyes (چشمان او چشمان مادرش هستند)

public-service-announcements-social-issue-ads-16

 

17. Tailgating isn’t worth it (ارزش آن را ندارد)

public-service-announcements-social-issue-ads-17

 

18. For some, it’s Mt.Everest (برای بعضی ها قله اورست است)

public-service-announcements-social-issue-ads-18

 

19. 1988 –

PAP SAAQ affiches zoom ceinture de sécurité Concours EN

 

20. On the internet, somethings are not what they seem (چیزهایی که در اینترنت می‌بینید شبیه واقعیت نیستند)

public-service-announcements-social-issue-ads-20

 

21. Women need to be seen as equal (زنان نیاز دارند برابر دیده شوند)

public-service-announcements-social-issue-ads-21

 

22. Give a hand to wildlife 

public-service-announcements-social-issue-ads-22

 

23. Help before it’s too late (کمک قبل از اینکه خیلی دیر شود)

public-service-announcements-social-issue-ads-23

 

24. Thousands of people owe their lives to organ donors (هزاران نفر زندگی خود را مدیون اهدا کنندگان عضو هستند)

public-service-announcements-social-issue-ads-24

 

25. Sexual predators can hide in your child’s smartphone (شکارچی‌های متجاوز میتوانند در گوشی‌های همراه فرزند شما پنهان شده باشند)

public-service-announcements-social-issue-ads-25

 

26. One click could change your life. Belt up.

public-service-announcements-social-issue-ads-26

 

27. Save paper. Save the planet.

public-service-announcements-social-issue-ads-27

 

28. If you don’t feed them, who will?

public-service-announcements-social-issue-ads-28

 

29. You are not a sketch, say no to anorexia

public-service-announcements-social-issue-ads-29

 

30. Now you see it, now you don’t

public-service-announcements-social-issue-ads-30

 

31. Victims are people just like you and me

public-service-announcements-social-issue-ads-31

 

32. Don’t cut a dream

public-service-announcements-social-issue-ads-32

 

33. Censorship tells the wrong story

public-service-announcements-social-issue-ads-33

 

34. It should’t  be this dangerous. Stop for flashing red lights.

public-service-announcements-social-issue-ads-34

 

35. Sleepiness is stronger than you

public-service-announcements-social-issue-ads-35

 

36. I’ll be there in a while, wheelchair

public-service-announcements-social-issue-ads-36

 

37. What goes around, comes around. Keep the sea clean.

public-service-announcements-social-issue-ads-37

 

38. The longer a child with autism goes without help, the harder they are to reach

public-service-announcements-social-issue-ads-38

 

39. If you smoke, statistically your story will end 15% before it should

public-service-announcements-social-issue-ads-39

 

40. Animals are not clowns

public-service-announcements-social-issue-ads-40

 

41. What goes around, comes around

public-service-announcements-social-issue-ads-41

42. Bullets leave bigger holes than you think

public-service-announcements-social-issue-ads-42

 

43. Be patient with people who stutter

public-service-announcements-social-issue-ads-43

 

44. The earth is heating up

public-service-announcements-social-issue-ads-44

 

45. Signs are there for a reason

public-service-announcements-social-issue-ads-45This Buick campaign featured real people who’d been injured by reckless drivers.
They stood in the street and held up the exact signs those drivers had ignored.

بیشتر بخوانید:   برند چیست؟

46.  The tsunami killed 100 times more people than 9/11

public-service-announcements-social-issue-ads-46

 

47. Air pollution kills 60,000 people a year

public-service-announcements-social-issue-ads-47

 

48. Hunger kills 2.5 million children every year

public-service-announcements-social-issue-ads-48

 

49. Don’t buy exotic animal souvenirs

public-service-announcements-social-issue-ads-49

 

50. Workers are not tools

public-service-announcements-social-issue-ads-50

 

51. Don’t talk while he drives

public-service-announcements-social-issue-ads-51

 

52. Think of both sides

public-service-announcements-social-issue-ads-52

 

53. Stop the (animal) abuse

public-service-announcements-social-issue-ads-53

 

54. Neglected children are made to feel invisible

public-service-announcements-social-issue-ads-54

 

55. Your skin color shouldn’t dictate your future

public-service-announcements-social-issue-ads-55

 

56. Same dog, different owner

public-service-announcements-social-issue-ads-56

 

57. Prevent breast cancer. Do the self examination. (جلوگیری از سرطان پستان. خود را معاینه کنید)

public-service-announcements-social-issue-ads-57

 

58. Liking isn’t helping

public-service-announcements-social-issue-ads-58

 

59. For the homeless, everyday is a struggle

public-service-announcements-social-issue-ads-59

 

60. Smoking causes premature ageing

public-service-announcements-social-issue-ads-60

 

متاسفانه جای خالی این قبیل آگهی‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی، به شدت در شهرهای مهین ما احساس می‌شود.

آیدین درخواه

arti.ir